My perfect mech draw! :D

Heelooooooooooooiiioooo
I did this aaaandd it is perfecttt i made it in 4 dayyss i lovveeeee iiittt

7 Likes

Wow nice, you drewn bigboy

8 Likes

@KilliN Nono i drew Vandal Rage

1 Like

It’s clearly electrocop.

nono, it is my doggo

1 Like